Елдари

Име на елфите, дадено им от валара Ороме, когато ги открил да се скитат под звездите в Куивиенен. Отначало името се отнасяло до всички елфи, но след призива на валарите започнало да се използва само за тези, който се вслушали в него и се отправили на Великото пътуване.

Трите рода на елдарите били ваниярите, нолдорите и телерите. Всички ванияри и нолдори отишли в Аман (въпреки че впоследствие много от нолдорите се завърнали в Средната земя с Феанор).

Много от телерите също пътували до Валинор, но на два пъти от тях се отделили елфи, които останали в Средната земя — тези два рода били наречени уманияри. Първият род били нандорите, който се отделили източното от Мъгливите планини и тръгнали надолу по р. Андуин. Вторият род — синдарите, останали в Белерианд, търсейки своя владетел Елве Синголо.