Куивиенен

Наричани „Вода на пробуждането”, това били земите по бреговете на вътрешното море Хелкар, където се събудили първите елфи по време на Годините на дърветата. Те се намирали в най-източните части на Средната земя.