Хелкар

Вътрешното море в източните части на древната Средна земя, на чийто източни брегове било езерото Куивиенен. Ороме повел елфите на Великото пътешествие покрай северния край на Хелкар, а от там потеглили за Валинор.