Телери

Третият и най-многоброен от трите елфически рода, поели на Великото пътешествие. От него се отделили нандорите и синдарите. Телерите дошли последни в Аман и заживели в Алквалонде на западните брегове на Великото море.