Ванияри

Първите елфи, които предприели великия поход на запад от Куивиенен към Валинор и които се считали за най-старши сред върховните елфи. Техният предводител Ингве носел званието Върховен крал на елфите и живеел на Таникветил, под палатите на Манве.

Всички ванияри отпътували във Валинор дълго преди началото на Първата епоха и останали там. Поради тази причина, те не се споменават често в разказите за Средната земя.