Валиери

Название за седемте кралици сред валарите — Варда, Явана, Ниена, Есте, Ваире, Вана и Неса. Името „валиери” се появява единствено във „Валакуента”, за да опише седемте кралици.