Еа

Вселената, чието съществуване започва, когато Илуватар произнася думата „Еа!” — „Да бъде!”. Понятието е свързано с Видението на Илуватар. Отначало Светът е представен на айнурите като видение, чието същинско съществуване започва когато Илуватар произнася думата „Еа!”.