Едаини

Синдаринска форма на наименованието на куеня „атани”, означаващо „вторите”. Името, с което елфите наричат Трите рода на хората, които първи идват по земите на запад от Сините планини и се сражават заедно с тях във Войните в Белерианд. Елфическото понятие „едаини” означава хора, но обикновено се употребява само по отношение на тези три човешки рода, които остават приятели на елфите и получават земите на остров Елена (Нуменор) като награда. Трите човешки рода по ред на пристигането си в Белерианд са:

  • Родът на Беор
  • Родът на Халет (халадини)
  • Родът на Хадор (наследници на Марах и неговия народ)