Атани

Елфическо название за хората — особено за тези от трите рода на едаините.