Народ на Хадор

Потомците на хората, които последвали Марах през Сините планини и навлезли в Белерианд. Те били наречени на пра-правнука на Марах — прочутият Хадор Лориндол. Върховният крал на елфите Финголфин дал земите на Дор-ломин на Хадор и народът му живял там до Нирнает Арноедиад. След сражението, Хурин, внук на владетеля на Дор-ломин Хадор, бил пленен в Ангбанд, а в страната нахлули хора от източните земи на служба на Моргот.

След Войната на гнева и поражението на Моргот, народът на Хадор бил най-многоброен от оцелелите едаини и образувал значителна част от населението на новата страна Нуменор. Първият крал на Нуменор — Елрос Тар-Миниатур, бил наследник на Галдор, син на Хадор (въпреки че бил потомък и на рода на Беор). Езикът на народа на Хадор станал официален език на Нуменор и бил наричан адунаик.