Марах

Един от първоначалните водачи на едаините в Белерианд. Той бил баща на Малах Арадан и прапрадядо на Хадор Лориндол.