Малах Арадан

Син и наследник на Марах от трите рода на едаините и предшественик на рода на Хадор. Малах живял дълги години с елфите в Хитлум, където се научил да говори елфически и бил наречен Арадан, т.е. „благороден човек”.