Дор-ломин

Название за земите в северозападните части на Белерианд, които били управлявани от народа на Хадор под властта на нолдорските крале.