Елрос

Син на Еарендил и брат на Елронд, който избрал да бъде човек и станал първият крал на Нуменор с най-дълготраен живот от всички хора.