Хурин Талион

Най-големият син на Галдор и владетел на Дор-ломин след него. Той бил пленен от Моргот през Нирнает Арноедиад и той и родът му били прокълнати от Мрачния владетел. След смъртта на сина му Турин, Моргот го освободил от робство. Името „Талион” е преведено като Непреклонен.