Народ на Халет

Вторият от трите рода на едаините, който първоначално обитавал земите на изток от река Гелион, в земите на Карантир, син на Феанор. След като претърпели големи жертви от нападенията на орките, те изгубили владетеля си Халдад и неговата дъщеря Халет решила да намери нова страна за народа си. Тя ги повела на запад и впоследствие се заселили в Бретилския лес с позволението на крал Елу Тингол в Менегрот.

Народът на Халет живеел в ограден район на хълма Амон Обел, в центъра на гората, наречена Ефел Брандир. Според някои сведения, в Бретилския лес живеели и друедаини, с които халадините воювали срещу идващите от север орки.