Амон Обел

Хълмът, около който се разпростирал Бретилският лес. Повечето от бретилските хора живеели там в края на Първата епоха в укреплението Ефел Брандир.