Ефел Брандир

Ограденият дом на народа на Халет, намиращ се в гората Бретил. Турин живял там в последните години от живота си.