Бретил

Гора в близост до западните мочурища на Дориат. В края на Първата епоха в нея живеели хората от рода на Халет. В Бретилския лес Турин Турамбар побеждава дракона Глаурунг.