Халадини

Вторият от трите рода на едаините, който прекосил Сините планини и навлязъл в Белерианд; известно време те живели в южната част на Таргелион, но били поведени от Халет на запад и заселили Бретилския лес.