Халдад

По време на ранните години след като прекосили Сините планини, халадините живели щастливо в земите на Карантир — Таргелион. Те живели разпръснато, докато един ден банда орки ненадейно ги нападнали откъм Сините планини.

До това време халадините нямали водач, но с нападението на орките Халдад поел тази длъжност. Той събрал остатъка от хората си и построил укрепление между реките Хелион и Аскар, на юг от Сарн Атрад. Там орките ги обсадили, докато храната им не свършила. Халдад излязъл да се сражава с орките, но бил сразен; синът му Халдар се впуснал да спаси тялото на баща си и също бил убит.

Смъртта на Халдад не била напразна; дъщеря му Халет превела халадините през още една седмица на глад и обсада, докато от севера не дошла армията на Карантир, която погубила орките.