Халдар

Синът на Халдад, който щял да последва баща си като владетел на халадините, също загинал при атаката на орките. Сестрата на Халдад — Халет, поела властта над хората, но тя умряла бездетна и наследниците на Халдар станали владетели на хората, които по-късно били наречени народа на Халет.