Друедаини

Древен вид хора, които се сражавали срещу войските на Моргот през Първата епоха и които получили като награда остров Нуменор през Втората епоха. До края на Третата епоха те се били превърнали в тайнствен народ — возите от Друаданския лес били последните от рода си в Средната земя.