Вози

Име, използвано от рохиримите, за народа, наричан от елфите друедаини. Въпреки че броят им никога не бил голям, в края на Третата епоха возите били намалели до няколко групи, живеещи в южните части на Средната земя, особено в Друваит Иаур и друеданската гора в Рохан, където рохиримите се натъкнали на тях.

Самите рохирими наричали този народ „рог” на собствения си език.