Друадански лес

Гората, намираща се в полите на стражевия хълм Ейленах в Анориен, където живеели друедаините.