Карантир

Четвъртият син на Феанор, който живеел в Таргелион в източен Белерианд. Той бил убит, когато синовете на Феанор нападнали Менегрот.