Втората епоха

Започнала през 584-тата година от завръщането на нолдорите в Средната земя, Втората епоха е най-дългата от описаните епохи. Започва след разрушението на Белерианд във Войната на Гнева, основаването на Линдон и създаването на Нуменор.

Втората епоха е епохата на Нуменор — великото островно кралство, създадено и населено от наследниците на едаините. С годините, Нуменор станало най-великото кралство на хората, което е съществувало някога. Те плавали на изток, изследвайки Средната земя и основавали велики градове. Накрая обаче, силата и гордостта им нараснала дотолкова, че оспорили силата на самите валари и заради това били унищожени.

Краят на Нуменор обаче не бил краят на Втората епоха. Част от нуменорците, начело с Елендил, избягали от потъването на острова и основали кралства в Средната земя — Арнор на север и Гондор на юг. Те сключили съюз с елфите — Последния съюз между елфи и хора — и се отправили на война срещу Саурон, нападайки Тъмната кула Барад-дур. С победата над Саурон свършила и Втората епоха.

Главни събития през Втората епоха:

1 Основаване на елфическите кралства на запад в Средната земя — Митлонд и Линдон.
32 Пристигане на едаините в Нуменор. Братът на Елронд — Елрос станал първият техен крал под името Тар-Минятур.
600 Първите кораби на нуменорците се завърнали в Средната земя
1200 Саурон отива при елфите в Ерегион в красива форма и ги обучава
1590 Ковачите в Ерегион изковават Трите елфически пръстена
1600 Саурон изковава Единствения пръстен в Ородруин и така се разкрива
1693 Започва война на елфите срещу Саурон
1701 Войските на Саурон са изтласкани на изток от армиите на Нуменор
2250 Първото появяване на назгулите
3261 Ар-Фаразон, последният крал на Нуменор, узурпира трона
3262 Ар-Фаразон плава до Средната земя и пленява Саурон в Нуменор. Там, Саурон покварява нуменорците.
3319 Ар-Фаразон плава на запад срещу валарите. Падението на Нуменор.
3329 Основани са Арнор и Гондор от Елендил и синовете му Исилдур и Анарион.
3430 Основаване на Последния съюз.
3441 Победа над Саурон.