Единствения пръстен

„Единствен пръстен ги владее, Единствен той ще ги открие,
Единствен вси ще ги сбере и в тъмнина ще ги обвие.”

Най-могъщият от Всевластните пръстени, изкован тайно от Саурон в пещите на Ородруин. Пръстенът пренася носителя си в Света на духовете, правейки го невидим в истинския свят. Дарява дълъг живот, граничещ с безсмъртие, както и власт над всички други магически пръстени, изковани в Ерегион в средата на Втората епоха. След поражението на Саурон в края й, пръстенът бил изгубен. За откриването и унищожението му се разказва в „Хобит” и „Властелинът на пръстените”.