Акалабет

Название на Нуменор след разрухата му. Означава „Падналият”.