Амарант Брендифук

Второ дете и най-голяма дъщеря на Горбадок Брендифук. Тя била по-малката сестра на сина на Горбадок, Роримак, който бил господар на Фуков край по време на Празненството на Билбо. Амарант обаче умряла три години преди това на 94-годишна възраст.