Амон Сул

Елфическото име за Бурния връх. Намирал се в южните части на Бурните хълмове. На него била построена крепост, в която се намирал един от палантирите.