Палантири

Палантир

Сфери, притежаващи огромна сила, създадени от елфите в Аман, за които се казва, че са творение на самия Феанор. На вид били тъмни, идеално кръгли глобуси с най-различни възможности и форми — някои били малки и преносими, докато други били толкова огромни, че не можели да се повдигнат от човек.

Палантирите позволявали на притежателите им да виждат далечни събития и да общуват помежду си на големи разстояния. Седем от тези камъни били донесени в Средната земя от Елендил.

Отначало имало седем палантира в Средната земя (макар че имало и други в Аман). Три от тях били загубени или унищожени — камъните в Ануминас, Амон Сул и Осгилиат. Камъкът на Елостирион в Стражевите хълмове бил отнесен обратно в Аман от носителите на пръстена с Белия кораб. Анорският камък и този в Ортанк продължили да съществуват и през Четвъртата епоха. Не се знае със сигурност какво е станало със седмия, Итилски камък. По време на Войната за пръстена той се намирал в Барад-дур и вероятно е бил унищожен при падането на кулата. Материята, от която били направени палантирите, била изключително здрава и има вероятност Итилския камък да е останал невредим.