Осгилиат

Означава „Крепост на звездите”. Това бил главният град на Гондор в по-ранни години. Намирал се на река Андуин, на 24 километра от Минас Тирит. В средата на Третата епоха бил изоставен след върлуването на Черната чума. По време на войната за пръстена бил в руини.