Третата епоха

Третата епоха започва 4 000 години след изгрева на луната през първата година на Първата епоха. Тя е най-известна сред другите епохи заради събитията в „Хобит” и „Властелинът на пръстените”, които се случват в края й.

Първата епоха започва с победата на Последния съюз над Саурон и е отбелязана с посаждането на Бялото дърво на Минас Анор. Завършва 3000 години по-късно с унищожаването на Единствения пръстен, краят на Саурон и отплаването на носителите на пръстените в Задмория.

Историята на Третата епоха в по-голямата си част е история на дунеданците в Гондор и Арнор. Въпреки че и двете кралства са основани в края на Втората епоха, през Третата епоха те достигат своя апогей и своето падение, преди да бъдат отново обединени от крал Арагорн II Елесар.

Главни събития през Третата епоха:

2 Исилдур посажда Бялото дърво в Минас Анор. Завръщайки се с Единствения пръстен на север в Арнор, той е нападнат от орки и убит.
490 Гондор е нападнат от хора от изток — първата от многото войни с Южните народи.
861 Арнор се разделя на Артедаин, Рудаур и Кардолан.
1000 Петима вълшебници, вкл. Саруман и Гандалф пристигат в Средната земя.
1050 Гондор покорява харадците и достига своя апогей. По това време се появяват и първите хобити.
1100 Първи следи за появата на Саурон, които са помислени за завръщането на назгулите.
1409 Краля-чародей на Ангмар нахлува в северните кралства.
1432 Гражданска война в Гондор.
1601 Основаване на Графството.
1974 Силите на Ангмар побеждават Форност. Северното кралство е разрушено.
1975 Еарнур довежда флота от Гондор. Твърде закъснял, за да спаси Северното кралство, той отмъщава в Битката при Форност. Ангмар е разрушен.
1980 Джуджетата от Мория освобождават Злото на Дурин.
2002 Назгулите завладяват Минас Итил. Става известна като Минас Моргул.
2050 Последният крал на Гондор изчезва. Започва управлението на наместниците.
2463 Ам-гъл намира Единствения пръстен.
2510 Рохиримите помагат на Гондор. Дадени са им земите на Каленардон (Рохан).
2941 Пътешествието на Билбо и Торин до Еребор. Битката на петте армии.
3019 Унищожен е Единствения пръстен и Саурон отмира. Арагорн става крал и Северното и Южното кралство са обединени.
3021 Отплаването на носителите на пръстените.