Дунеданци

Название, използвано в Средната земя за нуменорците и (най-вече) за техните потомци в Арнор и Гондор след Падението през III 3319 г.