Четвъртата епоха

Последната от четирите епохи, за които разказва Толкин.<ref>В едно от своите писма от 1958 г., Толкин пише: „Представям си изминалото време (между падането на Барад-дур и съвременността) че е близо 6000 години. Че ние сега се намираме в края на Петата епоха, ако епохите се равняват по време на Втората и Третата епохи. Ала аз мисля, че те са протекли по-бързо, и ние в момента се намираме в края на Шестата или дори Седмата епоха.”</ref> За нея не се знае почти нищо. Четвъртата епоха започва с отплаването на носителите на пръстените отвъд морето на 29 септември 3021 от Третата епоха, въпреки че в Гондор тя започва на 25 март същата година (втората годишнина от падането на Барад-дур).

Главни събития през Четвъртата епоха:

41 Фуков край и Западния предел официално са включени в Графството.
63 Умира Крал Еомер Рохански. Наследен е от сина си Елфвине.
120 Умира Крал Арагорн II Елесар Гондорски. Наследен е от сина си Елдарион.
172 Завършено е копие от Червената книга на Западната околия в Гондор от писарят на краля Финдегил. Това е последното събитие, което Толкин споменава.

Бележки

<references/>