Еомер

Син на Еомунд от Източния предел и Теодвин, сестра на крал Теоден. Докато е все още на 26 години той става Трети предводител в Рохан и лидер на конниците от Източния предел.

На 26 февруари 3019 г. от Третата епоха при Първата битка при бродовете на Исен загива единственият син и наследник на Теоден — Теодред. Така Еомер става наследник на трона на Рохан.

По-късно Еомер язди заедно с Теоден към Минас Тирит и участва в Битката при Пеленорските поля. Там Теоден загива и Еомер става крал на Рохан. От него започва Третата линия крале на Рохан. Той бил крал 65 години.

Неговото царуване било изпълнено с изобилие и мир и затова хората го нарекли „еадиг” — „благословен”. Бил наследен от сина си Елфвине.