Амрот

Предишният владетел на Лориен. Заминал на юг в търсене на Нимродел и загинал в Морето. След неговото заминаване, владетели на Лориен станали Келеборн и Галадриел.