Галадриел

Галадриел е родена във Валинор по времето на Двете дървета. Идва в Средната земя заедно с братята си в първа година от Първата епоха и я напуска отново на 29 септември 3021 от Третата епоха. Галадриел е най-малкото дете и единствена дъщеря на Финарфин от расата на нолдорите. В Белерианд често ходи в чертозите на крал Тингол (с който има родствена връзка — майка й Еарвен е племенница на Тингол), където среща и Келеборн.

След Войната на гнева и унищожението на Белерианд, повечето нолдори се завръщат във Валинор, но Галадриел и Келеборн остават в Средната земя. След загубата на Амрот през 1981 г. от Третата епоха, Галадриел и Келеборн стават владетели на Лотлориен, където живеят до края на Третата епоха.

Галадриел е носителка на един от трите елфически пръстена. След като Саурон бил разкрит, тя отнесла на изток от Ерегион Пръстена на водата — Нения, и до заминаването си той останал нейно притежание.