Лотлориен

„Лориен в разцвет” — наименование на земята източно от Мъгливите планини. По-често бива наричана просто Лориен. Мястото населявали галадримите, които били управлявани от Галадриел и Келеборн (те самите били от нолдорски и съответно синдарски произход).