Галадрими

„Дървесният народ” — горските елфи по земите на Лориен, чиито владетели през Третата епоха били Галадриел и Келеборн.