Еарвен

Девойка от рода на телерите, дъщеря на Олве, която се омъжва за Финарфин, син на Финве. Тя е майка на Финрод Фелагунд и Галадриел.