Финарфин

Най-младият от тримата синове на Финве. Когато неговият заварен брат Феанор повел по-голямата част от нолдорите обратно към Средната земя, Финарфин избрал да остане във Валинор, ставайки крал на нолдорите, които също не заминали. И петте му деца — Финрод, Ородрет, Ангрод, Аегнор и Галадриел — последвали Феанор по пътя му на изток.