Андор

Название на Нуменор, означаващо „дарена земя”.