Арадор

Четиринадесетият предводител на дунеданците и пряк потомък на Аранат, син на Арведуи. Докато бил все още млад, той бил пленен от тролове близо до Ломидол и убит. Арадор е баща на Араторн II и дядо на Арагорн.