Араман

Тясна брегова ивица на Аман, намираща се северно от Валинор.