Араторн I

Син на Арасуил и дванадесети предводител на дунеданците от севера. Пра-прадядо на Арагорн II Елесар, той управлявал едва шестдесет и четири години и бил наследен от сина си Аргонуи.