Арахад II

Десети предводител на дунеданците, син на Араворн.