Арвелег I

Осми крал на Артедаин и син на Аргелеб I. По негово време силите на Ангмар унищожили кулата на Бурния връх. В това нападение умрял и самият Арвелег, който бил наследен от сина си Арафор.