Арафор

Синът на Арвелег I наследил рано трона на Артедаин. Докато бил още на 18 години, Кралят-чародей на Ангмар организирал мощно нападение, което едва не унищожило кралството. Бащата на Арафор — Арвелег, загинал, защитавайки крепостта Амон Сул.

Няма пълно описание на тогавашните събития, но изглежда Кралят-чародей на Ангмар обградил кралския град Форност. Младият Арафор отишъл на война, подпомогнат от Кирдан и елфите от Линдон, и така успял да вдигне обсадата и да отблъсне войските на Ангмар.

Арафор управлявал сто и осемдесет години и бил наследен от сина си Аргелеб II.